جستجوی کلمه تراشیدن بین مطالب فرهنگی و هنری

خوشنويسی چیست؟

خوشنويسی چیست؟

خوشنویسی به معنی زیبانویسی یا نوشتن همراه با خلق زیبایی است. گاهی درک خوشنویسی به عنوان یک هنر مشکل است.

تاریخچه شیشه گری در ایران

تاریخچه شیشه گری در ایران

شیشه گری یکی از قوی ترین هنرهای سنتی در ایران به شمار می رود. این هنر سنتی قدمت طولانی در تاریخ زندگی بشر داشته است در حقیقت شیشه به عنوان عجیب ترین ماده است که در ابتدا بشر با آن آشنا شد.