مؤسسات آموزشگاه آزاد فرهنگی و هنری

صفحه نخست >> >> آموزشگاه آزاد فرهنگی و هنری

آموزشگاه خوشنویسی پروین

زیبانویسی با آموزش خط تحریری برای همه سنین، آموزش حرفه ای خطوط نستعلیق، شکسته، نسخ و ثلث، ارائه مدرک معتبر در پایان هر دوره آموزشی، با حضور اساتید خانم و آقا