مؤسسات کتاب اقتصاد و مدیریت

صفحه نخست >> >> کتاب >> کتاب اقتصاد و مدیریت

انتشارات دنیای اقتصاد

عناصر بین‌رشته‌ای، همپوشانی‌های رشته‌های علوم انسانی و مواضعه‌ها و معارضه‌های بین این رشته‌های دانش از ویژگی‌های نوآورانه «دانشنامه بزرگ اقتصاد» است.

انتشارات الیاس

این موسسه با بیش از 100 ناشر معتبر دانشگاهی و عمومی به صورت مستقیم در ارتباط بوده و قادر به تهیه کتب مورد نیاز مشتریان محترم می‌باشد.