مؤسسات - نرم افزار شهدا و دفاع مقدس

صفحه نخست >> مذهبی >> نرم افزار و لوح فشرده مذهبی >> نرم افزار شهدا و دفاع مقدس

نرم افزاری کوثر

هدف از ایجاد این موسسه ارائه محتواهای غنی فرهنگ ناب تشیع متناسب با نیاز روزجامعه امروز ما به ویژه برای نوجوانان وجوانان و عموم مردم دیندار و مسلمان ایران