تلاوتهای تصویری عبدالباسط شامل 120 تلاوت

شرح کامل محصول

باز هم با یک مجموعه باورنکردنی و بی نظیر

و با یک هدیه ارزشمند دیگر از استاد عبدالباسط در خدمت شما بزرگواران هستیم.

این مجموعه ارزشمند بدون شک از بهترین محصولات فروشگاه تلاوت ناب می باشد.

مخصوصا برای کسانی که عاشق تلاوت های استاد عبدالباسط هستند این مجموعه

یک گنجینه تمام نشدنی است.در این مجموعه تلاوت های مجلسی بسیار زیبایی از استاد عبدالباسط وجود دارد

که شاید تابحال خیلی از آنها را نشنیده باشید.

جمع آوری این تلاوت ها حاصل کار شبانه روزی فروشگاه تلاوت ناب می باشد

که امیدواریم مورد استقبال دوستان عزیز قرار گیرد.

لیست تلاوتهای تصویری استاد عبدالباسط

ابراهيم آفريقاي جنوبي
اذان آفريقاي جنوبي
حشرحاقه آفريقاي جنوبي
فصلت1981 آفريقاي جنوبي
مدثر 1981 1 آفريقاي جنوبي
مدثر 1981 2 آفريقاي جنوبي
نماز آفريقاي جنوبي
ابراهيم آمريکا
اذان آمريکا
تحريم مسجد الهدي آمريکا
توبه لس انجلس آمريکا
حاقه آمريکا
حجرات قاف آمريکا
حشرمطففين الرحمن آمريکا
دعا آمريکا
شمس آمريکا
شمس لس آنجلس آمريکا
ضحي شرح آمريکا
قمر رحمن شيکاگو آمريکا
قيامه شمس آمريکا
قيامه شمس بقره آمريکا
نصر آمريکا
ابداعات 1
ابداعات 2
احزاب بلد قدر ابداعات
اسراء ابداعات
ال عمران ابداعات
انبياء ابداعات
حجرات1 ابداعات
حجرات2 ابداعات
حمد 1 ابداعات
حمد 2 ابداعات
فجر ابداعات
مائده ابداعات
نجم ابداعات
احزاب بلد قدر امارات
حشر شمس امارات
حشر و قصار امارات
فتح قصار ابو ظبي امارات
ابراهيم مقاطع
اسرا 1 مقاطع
اسرا 2 مقاطع
تکوير مقاطع
حاقه 1 مقاطع
حاقه 2 مقاطع
حاقه 3 مقاطع
حجرات 1 مقاطع
حجرات 2 مقاطع
حجرات 3 مقاطع
حجرات 4 مقاطع
حشر مقاطع
زمر 1 مقاطع
زمر 2 مقاطع
شمس مقاطع
ضحي مقاطع
فرقان مقاطع
قصص مقاطع
قيامه 1 مقاطع
قيامه 2 مقاطع
انفطار مجهول المکان
حمد و... مجهول المکان
نصر مجهول المکان
آل عمران 1393 مصر
احزاب ضحي شرح مصر
اسرا و حشر ارمنت مصر
انفال مصر
بقره مسجد حسين مصر
تحريم نبا تکوير شمس مصر
حاقه ارمنت مصر
حجر حسين مصر
حجرات1983 مصر
حجرات شافعي مصر
حشر مصر
زمر و غافر مصر
عبدالباسط 1 مصر
عبدالباسط 2 مصر
قصص مجلس عزا مصر
نور دانشگاه الاذهر مصر
ابراهيم 1 پاکستان
ابراهيم 2 پاکستان
ابراهيم 3 پاکستان
اذان پاکستان
الرحمن پاکستان
انفطار پاکستان
انفطار غاشيه قدر پاکستان
تحريم پاکستان
تحريم حاقه و...1 پاکستان
تحريم حاقه و...2 پاکستان
حجرات طارق پاکستان
رحمان پاکستان
زمر پاکستان
ضحي شرح دعا پاکستان
طارق پاکستان
غاشيه پاکستان
قدر پاکستان
واقعه پاکستان
انبيا و قصار قطر
انفطار قطر
حمد فلق ناس قطر
نصر قطر
خانه عبدلباسط
زندگي نامه 1
زندگي نامه 2
زندگي نامه 3
زندگي نامه 4
آل عمران الجزاير
نسا 1 الجزاير
نسا 2 الجزاير
ابراهيم عربستان
ال عمران عربستان
مريم عربستان
نسا عربستان
نسا و ال عمران عربستان
فجر و قصار امارات
نور امارات
انفال کويت
حج کويت
مومنون کويت
آل عمران 102_115 مصر
احقاف7 مصر
اسرا 1 مصر
اسرا 2 مصر
اسرا 3 مصر
اسرا انفطار بروج و ... 1 مصر
اسرا انفطار بروج و ... 2 مصر
اسراء 1-15 مصر
اعراف مصر
ال عمران اسرا مصر
بقره282 مصر
بقره284 مصر
بقره 1 مصر
بقره 2 مصر
بقره 3 مصر
بلد مصر
حاقه 1 مصر
حاقه 2 مصر
حاقه 3 مصر
حجر 49_70 مصر
رعد 36 مصر
روم مصر
روم48 تا 53 مصر
روم 1 تا 19 مصر
شعرا مصر
ضحي شرح مصر
علق قدر مصر
فجر بلد کوثر و ... مصر
کوثر مصر
مائده مصر
نحل مصر
يونس 53الي 66 مصر
ال عمران اردن
انبيا 51 تا 72 قطر
انبيا 52 تا 82 قطر
حج قطر
طه111 تا122 قطر
مريم 40 تا 55 قطر
نور 35 تا 44 قطر
و ...

کلمات کلیدی :

ارسال پیام یا نظر برای محصول

مشاهده نظر کاربران (0)

نظر برای محصول پیام خصوصی برای فروشنده
ردیف نام فرد تاریخ ثبت نظر متن نظر ارسال شده
تلفن وبسایت یا کاتالوگ گروه غیر مرتبط دیگر موارد

دیگر محصولات مؤسسه