مؤسسات استودیو صدابرداری

صفحه نخست >> رسانه و فناوری >> موسیقی >> استودیو صدابرداری

آموزشگاه موسیقی چکاد

آموزشگاه موسیقی چکاد با هدف اشاعه هنر والای موسیقی از طریق آموزش و پرورش هنرجویان به شکلی علمی و آکادمیک، توسط حسین قاسم پور شیراز، کارشناسی ارشد ...