مؤسسات خدمات اینترنتی

صفحه نخست >> رسانه و فناوری >> خدمات اینترنتی

سپهران رسانه سرمد

طراحی و پیاده سازی انواع رسانه دیجیتال در قالب : رسانه های حامل رسانه های برخط و رسانه های هوشمند همراه