مؤسسات - تجهیزات ساخت فیلم

صفحه نخست >> رسانه و فناوری >> فیلم و انیمیشن >> تجهیزات ساخت فیلم

تولید فیلم

تولید فیلم در زمینه ساخت فیلم های کوتاه و بلند و تیزر های تبلیغاتی و صنعتی و همچنین ارائه تجهیزات فیلم سازی در حال فعالیت است