مؤسسات تزئینات و زیورآلات

صفحه نخست >> صنایع دستی >> تزئینات و زیورآلات

مجتمع بازرگانی سلام

مجتمع آفرینش های هنری سلام که خود را وام دار هنر اصیل ایرانی و فرهنگ والای اسلامی می داند یکی از مراکز تولید و عرضه مستقیم هدایای ایرانی و اسلامی است.