بازی سازی رایانه ای ازمهرماه به دانشگاه فردوسی اضافه می شود

بازی سازی رایانه ای ازمهرماه به دانشگاه فردوسی اضا
تاریخ:            تعداد بازدید: 224                    

حسن کریمی قدوسی،مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای ،در بازدید از انجمن بازی های رایانه ای دانشگاه فردوسی، ظرفیت های گروه مهندسی کامپیوتر این دانشگاه برای توسعه بازی سازی در شهر مشهد را مناسب دانست.
قدوسی گفت: دانشگاه فردوسی می تواند علاوه بر استفاده از ظرفیت های پنهان بازی سازان در استان خراسان رضوی، زمینه توسعه علمی برای توسعه این هنر – صنعت را فراهم سازد.
در دیدار مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای و سعید ابریشمی مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی، برگزاری یک «گیم جم» در مهرماه توسط این دانشگاه به تصویب رسید.

 

منبع: ایرنابرچسب ها :