اعضای شورای هنری انتخاب آثار خانه نمایش معرفی شدند

اعضای شورای هنری انتخاب آثار خانه نمایش معرفی شدند
تاریخ:            تعداد بازدید: 299                    

حمیدرضا نعیمی، حسن باستانی و علی اصغر راسخ راد به عنوان اعضای شورای هنری انتخاب نمایش های خانه نمایش معرفی شدند.


هدف از تشکیل این شورا بررسی و انتخاب نمایش های مناسب اجراهای عمومی آینده خانه نمایش  و ایجاد اندیشگاهی برای پیشبرد فعالیت های جانبی از جمله جلسات نمایشنامه خوانی ؛ اجراهای محیطی ؛ نشست های تخصصی و ...عنوان شد.


امین اکبری نسب دبیر شورای هنری انتخاب آثار خانه نمایش خواهد بود.

 

منبع: دانشجوبرچسب ها :