کتاب «سرمایه داری گاوچرانی» منتشر شد

کتاب «سرمایه داری گاوچرانی» منتشر شد
تاریخ:            تعداد بازدید: 470                    

کتاب «سرمایه داری گاوچرانی» با نگاهی به بحران اقتصادی دوهزاروده آمریکا، زمینه‌های شکل گیری و تاثیرات جهانی مجموعه مقالاتی از  فرانسیس فوکویاما، استراوس کان و جمعی از اقتصاددانان غربی منتشر شد.

این کتاب بحران اقتصادی دوهزار و ده آمریکا، زمینه های شکل گیری و تاثیرات جهانی آن را بررسی می کند. بحران اقتصادی آمریکا که از یک دهه پیش آغاز شده و در سال دو هزار و ده میلادی به اوج خود رسید‏ نمایش بیرونی تزلزلی بود که در بنیان های اقتصادی غرب از ابتدای شکل گیری و تکوین آن وجود داشت.

تزلزلی که همه اندیشمندان اقتصاددان جهان را در طول قرن حاضر نگران خود کرده بود و همیشه این انتظار وجود داشت که یک تکانه مهم بتواند طومار این اقتصاد کج بنیاد را در هم پیچیده و شاکله سرمایه داری را به فروپاشی نزدیک کند. اگرچه اتفاقاتی که در دهه های مختلف عمر اقتصاد غرب به وقوع پیوست با تلاش یکپارچه و متحد غرب نتوانست فروپاشی نهایی را شکل بدهد و هربار با افزونه ها و نگهدارنده های موقت حصارهایی برای نگهداشت ساختار اقتصادی ایجاد گردید. حصارهایی که ماهیت آن ایجاب می کرد گزاره های خدامحور مانند ایمان‏ و اخلاق به گزاره های انسان محور مانند اصالت بازار تبدیل یابد.

 مجموعه مقالات حاضر از رسانه های مهم غرب در دوره اوج بحران ترجمه شده و علاوه بر نکاتی که مربوط به وقایع دوره مذکور است حاوی اطلاعات مهمی درخصوص نحوه برخورد و رویارویی غرب و ساختارهای اقتصادی آن با این بحران و تلاش های یکپارچه غرب برای به تعویق انداختن فروپاشی می باشد. 

اصلی ترین بخش های کتاب مقالاتی از فرانسیس فوکویاما، استراوس کان رییس وقت صندوق بین المللی پول است. این کتاب در فصل اول زمینه های شکل گیری بحران را بررسی کرده و در فصل دوم فرآیند شکل گیری بحران را واکاوی می کند. اثرات بین المللی بحران در فصل بعدی و تجلیل غربی ها از الگوهای اقتصاد اسلامی در آخر کتاب بررسی شده است.

کتاب سرمایه داری گاوچرانی، بحران اقتصادی دوهزار و ده آمریکا، زمینه های شکل گیری و تاثیرات جهانی آن مجموعه ای از 50 مقاله از اندیشمندان و اقتصاددانان غربی است که به همت انتشارات تعالی اندیشه منتشر شده است.

ترجمه این کتاب را محمدرضا محمدخانی، محمدرضا طایفه و بهزاد منصوری بر عهده داشته‌اند.

 

منبع: فارسبرچسب ها :