مؤسسات - تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری

صفحه نخست >> فرهنگ و هنر >> عکاسی و فیلمبرداری >> تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری

تولید فیلم

تولید فیلم در زمینه ساخت فیلم های کوتاه و بلند و تیزر های تبلیغاتی و صنعتی و همچنین ارائه تجهیزات فیلم سازی در حال فعالیت است