مؤسسات - مؤسسات خیریه

صفحه نخست >> فرهنگ و هنر >> مؤسسات خیریه

موسسه خیریه محک

عضویت در سازمان های معتبر بین المللی مرتبط با سرطان کودکان، احداث تنها بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان در خاورمیانه با زیر بنای 18000 متر مربع