نشر قطره

نشر قطره

نشر قطره فعاليت خود را در دي ماه 1367 شروع كرد كه از آن تاريخ تا كنون حدود 1850 عنوان كتاب منتشر كرده است.

لطفاً هنگام تماس ذکر کنید که از طریق گنجه دات نت تماس گرفته اید.

شرح کامل

نشر قطره فعاليت خود را در دي ماه 1367 شروع كرد كه از آن تاريخ تا كنون حدود 1850 عنوان كتاب در زمينه‌هاي:

ادبيات (244 عنوان)، تئاتر و ادبيات نمايشي (378 عنوان)، رمان-داستان خارجي (184 عنوان)، رمان-داستان ايراني (108 عنوان)، روانشناسي تأليفي (194 عنوان)، روانشناسي ترجمه (208 عنوان)، تاريخ و جغرافيا (34 عنوان)، نوجوانان (148 عنوان)، علوم اجتماعي (76 عنوان)، شناخت‌نامه و خاطرات (77 عنوان)، آموزشي (33 عنوان)،زبان و زبان‌شناسي (26 عنوان)، فلسفه و عرفان (16 عنوان)، علوم و فنون (27 عنوان)، كودك (18 عنوان)، پزشكي (5 عنوان)، دين (10 عنوان)، هنر (6 عنوان)، مديريت (36 عنوان) و نكته‌ها و گفته‌ها (1 عنوان)، به چاپ رسانده است.

هم‌چنين نشر قطره در سه سال اخير هر روز بيش از يك كتاب چاپ اول و تجديد چاپ منتشر كرده است:

سال 1391، تعداد 347 عنوان
سال 1392، تعداد 476 عنوان
سال 1393، تعداد 399 عنوان

کلمات کلیدی :

محصولات نشر قطره