نقش پارسی

نقش پارسی

نقش پارسی با سال ها حضور در عرصه هنر و تبلیغات می کوشد آن هنری را به جامعه تقدیم کنم که منبعث از تعالیم دینی بوده و سبب شکوفایی استعدادهای ناب است.

لطفاً هنگام تماس ذکر کنید که از طریق گنجه دات نت تماس گرفته اید.

شرح کامل

نقش پارسی با سال ها حضور در عرصه هنر و تبلیغات می کوشد آن هنری را به جامعه تقدیم کنم که منبعث از تعالیم دینی بوده و سبب شکوفایی و بالدندگی استعدادهای ناب و پاک انسانی گردد.
ما بر این باوریم هنری که دارای خاستگاه و غایت الهی، آسمانی و معرفتی باشد متضمن سعادت دینی انسان و جامعه می گردد. لذا با افتخار قدم در این راه گذاشته ایم و تمام استعداد و هنری را که خداوند روزیمان کرده است را در این مسیر به کار می گیریم باشد که مقبول خداوند و طبع لطیف شما قرار گیرد
در پایان خدا را شاکریم و لطف مشتریان عزیز که باعث دلگرمی و ماندگاری نقش پارسی در این سالها شده است را ارج می نهیم.

کلمات کلیدی :

محصولات نقش پارسی

محصولی برای نمایش وجود ندارد!