مقالات فرهنگی و هنری اداری و تحریر

نکاتی برای آماده كردن كودك برای رفتن به مدرسه

نکاتی برای آماده كردن كودك برای رفتن به مدرسه

یكی از دغدغه ها و نگرانیهای والدین تحصیل فرزندشان و به زبان دیگر سازگاری یا ناسازگاری كودك با محیط مدرسه است. برخی از كودكان هنگام ورود به مدرسه دچار مشكلاتی هم چون ناراحتی، بی قراری، ترس از مدرسه و حتی تنفر می شوند.