آیا انواع سبک های نقاشی را می شناسید؟

انواع سبک های نقاشی
تاریخ:            تعداد بازدید: 1322                    

نقاشی را می توان اولین هنر و اولین وسیله ارتباطی بین انسان ها دانست چراکه بشر آن زمان که هنوز خط اختراع نشده بود برای بیان منظور خود اقدام به ترسیم اشکال بر روی دیوار غارها و دیواره های سنگی می نمود. واژه نقاشی در واقع تداعی گر ترکیب خطوط، رنگ ها و تصاویری است که بر روی سطحی از کاغذ یا بوم نقاشی توسط نقاش کشیده می شود. البته متخصصان هنر نقاشی؛ نقاشی یا نگارگری را فرآیندی دانسته اند که طی آن نقاش با رنگ، نقش هایی را بر روی سطح کاغذ یا بوم ایجاد می کند. 
براساس اعتقاد هنرمندان نقاشی، «نقاشی» هنری است که در اثر پیوند با اندیشه، جهان بینی و شرایط حاکم بر جامعه شکل می گیرد و معنا و مفهوم پیدا می کند و در نهایت در غالب تصویر بیان می گردد. در آثار هنری تنها خطوط، اشکال و رنگ ها مطرح نیست بلکه مهم خلاقیت ذهنی هنرمند است که بتواند با الهام گرفتن از جهان برون، برداشت ذهنی خود را در قالب تصاویر رنگی و یا رنگ هایی در قالب فرم هایی بدون شکل تجسم بخشد، به همین دلیل است که هنر نقاشی را یکی از هنرهای تجسمی نیز به شمار می آورند.
در واقع در هنر نقاشی، دو نوع طرز بیان «نقاشی تصویر» و «نقاشی انتزاعی» وجود دارد.
 

نقاشی تصویر

 این سبک مشتمل بر انواع سبک هایی است که در آن هنرمند به خلق اثری از محیط اطراف خود می کند و طبیعت و اشکال شناخته شده در پیرامون خود را، از دیدگاه خاص خود به تصویر می کشد. 
 

نقاشی انتزاعی 

در این نوع نقاشی، هنرمند براساس یک سری تجربیات طولانی خود، به خلق آثاری می پردازد که در آن سعی می کند بدون اشاره به طبیعت، فقط از ترکیب فرم و رنگ، احساسات و عواطف هنری خود را به تصویر بکشد. در این نوع نقاشی، هدف هنرمند در واقع استفاده از ذوق و سلیقه ذاتی و ایجاد نیروی آفرینندگی و ابداع است.


علاوه بر طرز بیان در هنر نقاشی، این هنر دارای سبک های متنوعی نیز است که عبارتند از: کلاسیک، نئوکلاسیک، رمانتیسم، رئالیسم، ناتورالیسم، امپرسیونیسم، نئوامپرسیونیسم، سمبولیسم، پات آرت، آبستره، دادائیسم، سور رئالیسم، اکسپرسیونیسم، فوتوریسم و کوبیسم. در اینجا اشاره ی کوتاهی به این سبک ها می کنیم. 

سبک نقاشی کلاسیک

 در این سبک، نقاش با الهام از طبیعت سعی در به تصویر کشیدن اشیا و مناظر می کند. بیشتر نقاشان معروف جهان تا قرن نوزدهم ازاین سبک پیروی می کردند.

سبک نقاشی کلاسیک

 سبک نقاشی نئوکلاسیک

در این نوع نقاشی، نقاش با الهام از روایت ها، افسانه ها و اساطیر و با ترکیب رنگ های جدید، نوعی سنگینی و خشونت را به  تصویر می کشید.

سبک نقاشی نئوکلاسیک

 سبک نقاشی رمانتیسم

در این سبک که از قرن نوزده میلادی رایج شده، هنرمندان بیشتر به احساسات، عواطف و خیالات توجه داشتند. بنیانگذار سبک رمانتیسم یک هنرمند فرانسوی به نام «ژریکو» بود.

سبک نقاشی رمانتیسم

سبک نقاشی رئالیسم

هنرمندان در این سبک به دنبال نشان دادن حقایق حوادث موجود  در اطراف خود بودند. در واقع این سبک نوعی سبک واقع گرایی بود.

سبک نقاشی رئالیسم

سبک نقاشی ناتورالیسم

پیروان مکتب ناتورالیسم یا طبیعت گرا، اشیا و پدیده های  اطراف خود را از منظر طبیعت گرایی به تصویر می کشیدند.

سبک نقاشی ناتورالیسم

سبک نقاشی امپرسیونیسم

در این مکتب، هنرمند پس از نظر اجمالی به طبیعت و اشیا و پدیده ها، آن را به تصویر می کشد. در مکتب امپرسیونیسم فقط  به کلیات یک پدیده یا منظره توجه می شود و به به جزییات توجهی نمی شود.

سبک نقاشی امپرسیونیسم

سبک نقاشی نئوامپرسیونیسم

پیروان این مکتب با توجه به تجارت امپرسیونیسم ها در مورد رنگ ها با تجزیه و تحلیل عملی به ترکیب رنگ ها  پرداخته و آثار خود را به وجود آورده اند.

سبک نقاشی نئو امپرسیونیسم

سبک نقاشی سمبولیسم

پیروان مکتب سمبولیسم، با واسطه قرار دادن سمبل ها و نشانه های خاص و با کنایه و استعاره عقاید خود را به تصویر می  کشند. این سبک در شرایطی پدید آمد که هنرمندان به دلیل وحشت و یا ترسی که در جامعه حاکم بود قادر به بیان صریح و روشن عقاید خود نبودند.

سبک نقاشی سمبولیسم

سبک نقاشی پات آرت

در این سبک از نقاشی که به هنر بصری و هنر عامه پسند معروف است، نقاش سعی در کشیدن تصاویر و پدیده هایی دارد که با احساسات عوام و درک اکثر مردم از پدیده ها هماهنگی داشته باشد.

سبک نقاشی پان آرت

سبک نقاشی آبستره

نوعی از نقاشی است که در آن هنرمند با ترکیب اشیای بی ارزش و ترکیب تصادفی آن، عوالم درونی و عقاید خود را به تصویر می کشد.

سبک نقاشی آبستره

سبک نقاشی دادائیسم

در این سبک، واقعیت ها به صورت زشت و ترسناک به تصویر  کشیده می شوند.

سبک نقاشی دادائیسم

 سبک نقاشی سور رئالیسم

از ویژگی های این سبک القاء ترس و وحشت و اضطراب از پدیده ها است. پیروان این سبک، تصاویری را به تصویر می کشند که هرگز وجود نداشته و یا هرگز دیده نشده است.

سبک نقاشی سور رئالیسم

سبک نقاشی اکسپرسیونیسم

تغییر و تصرف طبیعت و تصویر طبیعت از ویژگی های این سبک می باشد. هنرمند در این سبک با بزرگ نمایی و یا کوچک کردن جزیی یا عضوی پدیده ها به بیان عقاید خود می پردازند.

سبک نقاشی اکسپرسیونیسم

سبک نقاشی فوتوریسم

از ویژگی های این سبک: جنبش، تجسم حرکت، تکاپو، سرعت، جایگزینی اشیا به جای موجودات و تصورات مکانیکی از فیزیولوژی انسانی است که نقاش از این موارد برای بیان خواسته ها و عقایدش در آثار خود بهره می برد.

سبک نقاشی فوتوریسم

سبک نقاشی کوبیسم

در این مکتب نقاشی اشیاء را در بعدهای جدا از هم تصور کرده و آنها را با ابعاد گوناگون در یک جا و به شکل دو بعدی به نمایش می گذارد، مثلا شما در یک نقاشی از یک انسان که روی بوم به تصویر در آمده هم او را از روبرو و هم پهلو و هم پشت سر ملاحظه می کنید.

سبک نقاشی کوبیسم

منبع : iran.irبرچسب ها :